watermark logo

Up next

EIX 3_ Ewangelia Jezusa Chrystusa Po Polsku (Gospel in Polish)

25 Views· 07/28/22
padreperegrino
padreperegrino
233 Subscribers
233

To jest seria filmów z lektorem posługująca się skrótem EIX z języka Greckiego Eὐαγγέλιον Ἰησοῦ Χριστοῦ EIX, co oznacza “Ewangelia Jezusa Chrystusa”. To jest wielojęzykowa seria ewangelizacyjna mająca na celu wyjaśnić podstawy Apostolskiego Katolicyzmu w piętnastominutowych odcinkach dla niewierzących, szukających a także dla nieświadomych katolików.
Trzecia część jest po Polsku. Z Łaską Bożą i z waszą modlitwą, przyszłe odcinki EIX będą w innych językach. Podziękowania dla Randy Grasso, Mike Ton, William Gil oraz szczególne podziękowanie dla nieżyjącego Biskupa Morrow, który napisał tekst do tej serii.


This is a video and audio series using the Greek abbreviation EIX which stands for Eὐαγγέλιον Ἰησοῦ Χριστοῦ. That is, “Gospel of Jesus Christ.” This is a multi-language evangelization series used to explain the basics of Apostolic Catholicism in just 15 minutes to unbelievers, seekers and even uneducated Catholics. Part 3 is in Polish. By God's grace and by your prayers, future episodes of EIX will be in other languages. Thanks to Randy Grasso, Mike Ton, William Gil (and special thanks to the late Bishop Morrow who wrote the text for this series).

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next